Περιήγηση στο εργοστάσιο

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πρώτη ποιότητα είναι ο σκοπός της εταιρείας μας, η εταιρεία δημιούργησε ένα επαγγελματικό τμήμα ποιοτικού ελέγχου, εξοπλισμένο με διεθνή προηγμένο εξοπλισμό μέτρησης δοκιμών, αυστηρή διαδικασία δοκιμών, από την αγορά πρώτων υλών έως την αποθήκη τελικών προϊόντων. Οι διάφορες διαδικασίες ελέγχονται αυστηρά, για να διασφαλιστεί ότι τα κατασκευασμένα προϊόντα ήταν ανώτερα. Ταυτόχρονα, η διαχείριση παραγωγής και λειτουργίας της εταιρείας έχει εισαγάγει διεθνή προηγμένη διαχείριση πληροφοριών ERP και έχει περάσει την ολοκλήρωση της πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και βιομηχανοποίησης

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0